1. Anasayfa
 2. İdea

Mitolojik İsimler ve Anlamları (Kadın ve Erkek İçin Mitolojide Adlar)

Mitolojik İsimler ve Anlamları (Kadın ve Erkek İçin Mitolojide Adlar)
0

Mitolojik isimler günümüzde de birçok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Hem kadınlar hem de erkekler için mitolojide yer alan isimler ve anlamları konusunu içeriğimizde detaylı bir şekilde ele aldık.

Mitoloji bir din ya da kültüre ait olan evrenin yaratılma hali ve insanlığın yapısı, doğasını, geleneklerini, inançlarını yansıtan, bunların nedenlerini açıklayan efsanevi anlatımlardır. Mitoloji kelimesinin kökenine bakıldığında mit olduğu görülmektedir ve mitin anlamı gerçekte var olmayan hikaye anlatımı şeklindedir.

Buradan da anlaşıldığı üzere mitoloji içerisinde bol miktarda gerçeküstü kavramlar yer almaktadır.

Mitolojide İsimler

Antik Yunanlılar tarafından dünyayı, evreni, tanrıyı, doğadaki hava olaylarını vb. anlatan çok sayıda efsanevi sözlü anlatım vardır ve bunlar mitolojinin konularını oluşturmaktadır. Yunanlılar için mitoloji din ile doğrudan ilişkilendirilmiştir.

Günümüzde hala daha pek çok bireyin mitolojide anlatılan hikayelere inandığını ileri sürmektedir. Sizler için bu içeriğimizde mitolojide adı geçen bazı kimselerin kadın ve erkek isimlerinin anlamlarının neler olduğundan söz edeceğiz.

Mitolojideki Adlar ile Anlamları

Yunan efsanelerinde geçen tanrıça ile tanrılar insanlar ile sürekli olarak etkileşim içerisinde olmaktadırlar. Bazılarının insan davranışları sergilediği, bazılarının yarı insan olduğu vb. durumlardan da bahsedilir.

Örnek olarak insana özgü olan aşık olma, kibirlenme, kıskançlık, sinirlenme gibi duygular mitolojideki tanrı ve tanrıçaların hissedebildiği duygular olup tıpkı insanlarla ruhani aynı özelliklere sahiplermiş gibi tasvir edildikleri görülmektedir.

Aynı zamanda tanrı ve tanrıçalar arasında pek çoğunun birbiri ile akrabalık ilişkileri de vardır. Tanrı ve tanrıçaların pek çok çocuklarının olduğu da görülmektedir.

Yunanistan’da bir bölge olan Olimpos Yunanlılara göre Dünya’nın dört bir yanına hükmeden çok kritik bir yerdir.

Anlatılan hikayelerde 12 tane büyük Yunan tanrısı ve tanrıçası olduğu bilinmektedir ve bunlara genel olarak Olimposlular adı verilmektedir. Hikayelerin pek çoğu Olimposlular hakkındadır. Bu büyük tanrılardan bazılarının;

 • Poseidon’un denizi yönettiği
 • Zeus’un göğe hükmettiği
 • Demeter’in hasat ve toprağa hükmettiği
 • Hesita’nin evin sahibi olduğu
 • Hera’nın doğum ve evlilik konularında hükümler verdiği
 • Hades’in yerin altısındaki dünyayı yönettiğine inanılmıştır.

Diğer kalan tanrı ve tanrıçaların da her birinin kendi sorumlu oldukları alanlar vardır. Aslında buradan bile tanrı ve tanrıçalara insan özelliklerinin yüklendiği görülmektedir. Her biri sadece kendi alanı konusunda yetenekli ve söz sahibidir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Yıldız İsimleri ve Anlamları

Kadın ve Erkek İçin Mitolojik İsimler ve İsimlerin Anlamları

Eğer zaman zaman Yunan mitolojisindeki isimleri duyduğunuzda anlamlarını bilmek istiyorsanız ya da bu isimler üzerinden kendinize bir marka oluşturmak gibi bir amacınız varsa sizlere mitolojideki kadın ve erkek isimleri ve bu isimlerin ne anlama geldiklerini detaylı bir şekilde açıklayacağız.

En popüler 58 mitolojik isimler ve anlamları aşağıda sıralanmıştır;

 1. Adonis: Yunanca bir kelime olan Adonis’in anlamı efendi demektir. Erkeksi bir güzellik ile bağdaştırılan bu kelime günümüzde bir kas ismi olarak da kullanılmaktadır. Bu kasın da erkeklerde geliştirildiği zaman kendisine yakışıklılık kattığı herkesçe düşünülen bir durumdur.
 2. Apollo: Leto ve Zeus’un oğlunun ismi olan Apollo’nun Artemis adında bir ikiz kardeşi vardır. Kendisinin güneşin, tıbbın, şiirin ve müziğin tanrısı olduğu tasvir edilmiştir.
 3. Achilles: ‘ince dudaklı kişi’ anlamına gelen Achillies kısaca Aşil olarak da adlandırılan bir mitoloji karakteridir. Kendisi için tasvir edilenler devasa bir cesaretinin olduğu ve inanılmaz derece güçlü olduğu şeklindedir.
 4. Abraxas: Yunan harflerinin meydana getirdiği Abraxas kelimesi oldukça mistik bir havaya sahiptir. Kendisinin tılsımlar, muskalar, büyüler üzerinde bir uzman olduğuna inanılmıştır.  Bu yüzden isminin bazı muskaların, tılsımların üzerine yazıldığı da bilinmektedir.
 5. Damon: Yunan efsanelerinden biri olan Damon dostu için hayatını feda etme konusunda istekli olan bir mitolojik karakterdir. Yunanca kelime anlamına bakıldığında Damon kelimesinin bencillik ve sadakat anlamlarına geldiği görülmektedir.
 6. Eros: En çok bilinen mitoloji karakterlerinden biri de Eros’tur. Yunan mitolojisinde oldukça yakışıklı bir karakter olarak betimlenmiştir. Kelime anlamına bakıldığında Eros ‘Arzu’ anlamına gelmektedir. Kanatlarının olduğu ve kendisi cinsellik ve aşk tanrısı olarak bilinmektedir.
 7. Ares: Antik Yunan savaşçısı olan Ares 12 Olimposlu arasında yer alan tanrılardan biridir. Kendisi Hera ile Zeus’un oğullarından biridir. Roma’da Ares, Mars şeklinde de adlandırılmaktadır. Mitolojik isimler ve anlamları konusunda yer verdiğimiz Ares günümüzde de sık kullanılan adlar arasındadır.
 8. Hades: Ölülerin kralı olarak tasvir edilen Hades Poseidon ve Zeus’un kardeşidir. Kelime anlamına bakıldığında Hades Yunancada görünmeyen demektir. Kendisi pek de sevilen bir karakter değildir. Bu nedenle pek çok filmde kötü ve güçlü karakterlere Hades adı verilmektedir.
 9. Endymion: Yunan mitolojisinde oldukça yakışıklı biri olduğu belirtilen Endymion Elis bölgesinin kralıdır. Kendisi aynı zamanda Zeus’un oğludur ve güzelliğini ondan aldığı anlatılmaktadır.
 10. Helios: Titan güneş tanrısı olarak betimlenen Helios Güneşi doğudan batıya doğru çekip altından yapılmış arabasını gökte gezdirdiğine inanılan bir tanrıdır. Yunan mitolojisinde bu araba gezdirme olayının Helios tarafından gündüzleri doğudan batıya ve geceleri batıdan doğuya doğru gerçekleştirerek güneşin doğup batma sebebini bu olay ile ilişkilendirmişlerdir.
 11. Cronus: Uranüs ve Gaea’nın en küçük oğlu olan Cronus ilk nesil olan Titanların lideri olarak betimlenmiştir.
 12. Hector: Hector Yunanca sabırlı olmak anlamına gelmektedir. Yurt dışında pek çok bireyin çocuğuna bu ismi verdiği görülmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Truva Savaşı sırasındaki en önemli savaşçı kişinin adının Hector olmasıdır.
 13. Hermes: Haberci tanrı görevini üstlenmiş olan mitolojik karakterin isminin Hermes olduğu bilinmektedir. Kendisi aynı zamanda oyun, hırsızlık ve ticaret tanrısı olarak nitelendirilmiş Olimpos’un en genç ikinci karakteri olarak anlatılmıştır.
 14. Herakles: Yunan mitolojisindeki en ünlü karakterlerden biri de Herakles’tir. Kendisinin aslında ismini filmlerden biliyorsunuz ancak ülkemizde farklı bir biçimde isimlendiriliyor. Kendisinin pek çok ülkedeki ve ülkemizdeki ismi Herkül.
 15. Morpheus: Rüya ve uyku tanrısı olarak bilinen karakterin ismi Morpheus’tur. Bazı kişiler ise onu uyku ile ilişkilendirmeyip sadece rüya tanrısı olduğunu uyku tanrısı olan kişinin Morpheus’un babası olduğunu ileri sürmektedir.
 16. Perseus: Zeus’un oğullarından biri olan Perseus tanrısal bir kahraman şeklinde anlatılmaktadır.
 17. Orion: Orion, Atlas’ın yedi kızının peşine düşmüş olan efsanevi bir avcı şeklinde anlatılmaktadır. Kendisinin Zeus tarafından en parlak takımyıldızı olarak seçildiği ve Tanrıça Artemis tarafından öldürüldüğü anlatılmaktadır.
 18. Poseidon: Pek çok fantastik filmde karşımıza çıkan Poseidon denizlere hükmettiğine inanılan bir Antik Yunan tanrısıdır.
 19. Zeus: Olimpos’a egemen olan Tanrı Zeus gökyüzünde meydana gelen hava olaylarından sorumlu tutulmuştur. Kader, gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, şimşek vb. hava olaylarını Zeus’un meydana getirildiğine inanılıyordu.
 20. Aphrodite: Dilimizde Afrodit olarak da bildiğimiz Aphrodite, Zeus ve Dione’nun kızı; güzellik, şehvet ve aşk tanrıçası olarak tasvir edilmektedir.
 21. Orpheus: Efsanevi karakterler arasında yer alan Orpheus Yunan şair ve müzisyen olarak bilinmektedir.
 22. Artemis: Av olayı, hayvanlar, vahşi doğa, doğurganlık gibi olaylardan sorumlu tutulmuş olan tanrıçadır. Kendisi aynı amanda Apollon’un ikiz kız kardeşidir ve doğum sırasında kadınlara yardımcı olması için adını andıkları bilinmektedir.
 23. Althea: Yunanca kelime anlamı iyileştirici güç olan Althea Yunan edebiyatında şiirlerde ve mitlerde çok yaygın kullanılan bir karakterdir. Ruhani ve şiirsel bir isim olarak nitelendirilmiştir.
 24. Cybele: Fransızca Cybele Yunanca da Kybele olarak yazılan bu isim Fransızca’dan gelen bir isimdir ve bütün tanrıların anası olarak tasvir edilen bir tanrıçadır.
 25. Calypso: Calypso karakteri Atlas’ın kızı ve bir adanın perisi olarak anlatılmaktadır. Mitolojik isimler ve anlamları içeriğimizde yer verdiğimiz az bilinen adlar arasında yer alır.
 26. Athena: Athena Yunanlıların cesaret, bilgelik, adalet, medeniyet, hukuk tanrıçası olarak kabul edilmiştir. Yunan mitolojisinde ciddi anlamda oldukça etkili bir karakter olduğu bilinmektedir. Bu ismin aynı zamanda günümüzde Yunanistan’ın başkenti Atina’nın adına ilham olduğu düşünülmektedir.
 27. Hera: Yunan tanrılarının kraliçesi olarak anlatılan Tanrıça Hera Yunanca koruyucu anlamına gelen bir kelimedir.
 28. Demeter: Demeter, büyüme, gelişme, hasat, tahıl, tarım, beslenme gibi konulardan sorumlu olan tanrıçadır. Aynı zamanda Persephone’un annesi ve Zeus’un kız kardeşidir.
 29. İris: Gökkuşağı tanrıçası olan İris’in kelime anlamı da gökkuşağıdır. Olimpos ve Dünya arasında bulunan gökkuşağıyla ilgilenen İris, Zeus ve Hera’nın habercisi olarak da anlatılmıştır.
 30. Hestia: Hestia kelime anlamı olarak bakıldığında Yunanca ocak başı ya da ocak anlamlarına gelmektedir. Tanrıça Hestia hakkında evin, iffetin ve ocağın tanrıçası olduğu anlatılır.
 31. Nephele: Nephele kelime anlamı Yunanca bulutlu şeklindedir. Kendisi bulutlardan yaratılmış bir tanrıça ve Helle ile Phriksos’un annesi; Athomas’ın da karısı olarak anlatılmaktadır.
 32. Xanthe: Yunanca kelime anlamına bakıldığında Xante’nin sarı ve altın anlamlarına geldiği bilinmektedir. Hasat ve tarımın tanrıçası olan Demeter’e bahşedilmiş bir unvandır.
 33. Phoebe: Phoebe, av ve ay tanrıçası olarak tasvir edilir. Yunanca kelime anlamına bakıldığında ışıldayan ve parlayan şeklinde bir anlama sahip olduğu görülmektedir.
 34. Hephaistos: Demircilik ile ilgilenen ve tanrılara silah hazırlanması konusunda yardımcı olan Hephaistos ateş ve demircilik tanrısı olarak betimlenmiştir. Kendisi Zeus ve Hera’nın oğlu olmasının yanı sıra Afrodit’in de kocasıdır.
 35. Everos: Everos karanlığın tanrısı olarak nitelendirilmiştir.
 36. Niks: Gece’nin tanrıçası olarak nitelendirilir ve kendisinin Kaos’tan doğduğuna inanılmaktadır.
 37. Kaos: Yunanca kaos kelimesi boşluk anlamı taşımaktadır. Bu nedenle kozmos yani evrenin meydana gelmeden önceki biçimsiz boşluğa kaos adı verilmiştir.
 38. Urea: Gaya’dan doğduğuna inanılan Urea’nın dağların elemental tanrısı olduğuna inanılmıştır.
 39. Gaya: Titanlar ve devler, Uranüs ile Gaya’nın çocukları şeklinde anlatılmaktadır. Gaya, Yeryüzü tanrıçası olarak nitelendirilmiştir.
 40. Uranüs: Uranüs, gökyüzünün tanrısı sıfatına sahiptir. Uranüs’ü Gaya’nın doğurduğuna inanılmaktadır.
 41. Tartaros: Plato tarafından ölümden sonra fani olanların (ölümlü, insan) cezalarının hükmedileceği yer ve bu yerin oluşum tanrısı olarak anlatılmıştır.
 42. İmera: Everus ve Niks’in çocuğu olan İmera gündüzün tanrıçası olarak nitelendirilir.
 43. Podos: Podos, denizlerin elemental tanrısı olarak adlandırılır.
 44. Koios: Koios’un zeka tanrısı olduğu söylenmiştir. Az bilinen bir ad olmasına rağmen kullanımının devam etmesi nedeniyle mitolojik isimler ve anlamları içeriğimizde yer verdiğimiz bir addır.
 45. İapetos: İapetos işçiliğin tanrısıdır.
 46. Tithis: Tithis denizlerin tanrıçasıdır.
 47. Themis: Kutsal düzeni sağlayan, adaletli ve hukuk tanrıçasıdır.
 48. Rea: Olimpos’ta bulunan tanrıların üçüncü kuşak annesi olarak belirtilmiş bir tanrıçadır.
 49. Fivi: Fivi’nin ay ile ilişkilendirilmiş bir tanrıça olduğu bilinmektedir.
 50. Evrifaessa: Aydınlık tanrıçası olarak anlatılmıştır ve Theia olarak da adlandırılmaktadır.
 51. Mınimosini: Mınimosini ilham ve hafızanın tanrıçalarının annesi olarak anlatılmıştır.
 52. Kronos: Titanlar içerisinde Kronos lider konumunda olan ve en gençleridir. Babası olan Uranüs’ü tahtından ettiği ve daha sonra kendi oğlunun tahtının da Zeus tarafından alındığı anlatılmaktadır. Bu olaylardan sonra Kronos, Tartaros’ta hapis tutulmuştur.
 53. Atlas: Navigasyon ve astronomi titanı olarak betimlenen Atlas, İapetos’un çocuğudur.
 54. Prometheus: İapetos’un çocuğu olan Prometheus insanlığa ateşi bahşettiğine inanılan ve Tanrılara karşı gelen bir karakter olarak tasvir edilmiştir.
 55. Mitis: Mitis yeteneklerle bağdaştırılmış bir titan olarak belirtilr ve Okyanus’un kızıdır.
 56. Perses: Kriyos’un çocuğu olan Perses yıkım tanrısı olarak nitelendirilmiştir.
 57. Astrayos: Astrayos alacakaranlığın titanı olarak nitelendirilmiştir ve Kriyos’un çocuğudur.
 58. Dionisus: Dionisus Zeus ile ölümlü bir prenses olan Semele’nin oğludur. Kendisi en genç Olimpos’lu tanrı unvanının sahibidir. Aynı zamanda tanrılar içerisinde yarı tanrı olan tek karakterdir. Kendisine tören, şölen, eğlence ve şarap tanrısı unvanları verilmiştir.

Mitolojideki isimler ve anlamları üzerine hazırladığımız bu içeriğimizin ardından “idea” kategorimizde diğer yazıları da değerlendirmenizi öneririz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir