İdea

İdea felsefede duyularla sadece yansımalarını kavrayabildiğimiz öz gerçekliğin karşılığıdır. Platon bu kavramı öz gerçeklik için kullanırken Aristoteles ise ideayı nesnelerin özü olarak kullanır. Yeniçağ Avrupa felsefesinde ise bu kavram düşünce ve tasarımın karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Yunanca kökenli bir kelime olan ideanın dilimizdeki karşılığı ise düşünce olarak kabul edilir. Türk Dil Kurumu da ideanın karşılığını “düşünce” olarak kaydetmiştir. Felsefedeki anlamının haricinde idea gündelik hayatta hedef, düşünce, fikir gibi kelimelerin karşılığı olarak da kullanılmaktadır.

 

İdea

Demokritos Kimdir, Ne Yapmıştır, Neyi Bulmuştur?

Şubat 5, 2022

Demokritos, Yunan felsefesinin önemli simalarından ve "Modern Bilimin Babası" olarak kabul edilen filozoftur. Demokritos Hakkında Bilgi Evreni keşfetmek ve onun hakkında bilgiye ulaşmak sonsuz bir yolculuktur.  Bu yolculuk sırasında çok…

İdea

Mitolojik İsimler ve Anlamları (Kadın ve Erkek İçin Mitolojide Adlar)

Kasım 14, 2021

Mitolojik isimler günümüzde de birçok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Hem kadınlar hem de erkekler için mitolojide yer alan isimler ve anlamları konusunu içeriğimizde detaylı bir şekilde ele aldık. Mitoloji bir…

İdea

Empedokles’in Hayatı, Felsefesi ve Kimyaya Kattıkları

Kasım 13, 2021

Empedokles hayatı, eserleri ve felsefesiyle olduğu kadar kimyaya ve biyolojiye kattıklarıyla da adını tarihe yazdırmıştır bir filozoftur. Empedokles’in Hayatı Sokrates öncesine ait dönemlerde yaşamış biri olan Empedokles Sicilya’da yer alan…

İdea

Kritisizm Ne Demek? Özellikleri Nedir? Kurucusu ve Temsilcileri Kimlerdir?

Ekim 23, 2021

Kritisizm akımı felsefe alanının köklü yaklaşımlarından biridir. Kurucusu ve başlıca temsilcisi Immanuel Kant olup özellikleri yazımızın devamında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Kritismin Kurucusu Kimdir? Kritisizm akımının kurucusu İmmanuel Kant’tır. Prusya…

İdea

Ütopya nedir? Kaça Ayrılır? Türleri ve Örnekleri

Eylül 28, 2021

“Ütopya” kavramının sözlük anlamı; gerçekleşmesi imkânsız, ilginç tasarı ya da düşüncedir. Düşünmekten, hayal etmekten ve her zaman daha iyisini istemekten vazgeçmeyenler için kullanılır. Günümüzde ütopya nedir? sorusunun cevabı büyük bir…

İdea

“Düşünüyorum o halde varım” Ne Demek?

Eylül 11, 2021

"Düşünüyorum o halde varım" sözü günümüze kadar gelmiş ancak gerçek kullanımından uzaklaşmıştır. İnsanın insan olma erdeminin düşündüğü sürece nitelik kazanacağının altını çizmeyi amaçlayan söz, Rene Descartes’e aittir. Orijinal söylemi “Cogito…

İdea

Kadın Filozoflar ve Düşünceleri

Eylül 2, 2021

Kadın filozoflar felsefe tarihinde her zaman ikinci planda gibi gösterilmeye çalışılsa da düşünceleri ile tarihe damgalarını vurmuşlardır.  Bu içeriğimizde kadın filozofların söylemleri ve felsefedeki yerlerine yakından bir bakış gerçekleştireceğiz. Kadın…

İdea

Diyalektik İdealizm Nedir? Hegel’in İdeası ve İşleyişi

Ağustos 24, 2021

Diyalektik idealizm Hegel tarafından savunulan bir kavramdır. Mantık, estetik, din, siyaset gibi çeşitli pek çok alanı kapsayan ve mutlak tin ile son bulacağına inanılan bir süreçtir. Diyalektik idealizm metafizik bir…

İdea

Simyacı Ne Demektir? Simya Amacı ve Tarihçesi Nedir?

Ağustos 21, 2021

‘’Simyacı’’ Arapça kökenli bir kelimedir. Simyacı kavramı, maddeleri altına dönüştürmeye çalışan kişiyi karşılayan bir kavramdır. Milat öncesine uzanan bir tarihi olan simya, kimya alanının temelleri olarak kabul edilir. Kimya’nın, simyacılık…

İdea

Lao Tse (Laozi) Kimdir? Düşünceleri, Öğretileri ve Felsefi Görüşü

Ağustos 9, 2021

Lao Tse, Tao düşüncesinin kurucusu olarak bilinmektedir. Laozi, Chou imparatorluğunun kütüphanecisidir. Lao Tse’nin asıl adı Li Tan’dır. Lao – Tse ise ona verilmiş olan bir lakaptır. Bu lakabın anlamı ise…