1. Anasayfa
  2. İdea

“Düşünüyorum o halde varım” Ne Demek?

“Düşünüyorum o halde varım” Ne Demek?
0

Düşünüyorum o halde varım” sözü günümüze kadar gelmiş ancak gerçek kullanımından uzaklaşmıştır. İnsanın insan olma erdeminin düşündüğü sürece nitelik kazanacağının altını çizmeyi amaçlayan söz, Rene Descartes’e aittir. Orijinal söylemi “Cogito Ergo Sum” olarak bilinmektedir.

Metafizik Felsefesinin Temel Taşı

“Düşünüyorum öyleyse varım” sözü metafizik felsefesinin temel taşıdır. Günümüze kadar bir slogan olarak gelmiş ve dilimize yerleşmiş olan söz, aklı her şeyin üstünde tutar.

  • Belirgin biçimde kabul görmüş fikirler dışında hiçbir şeyi kabul etmemek
  • Her sorunu kendi içinde parçalar ayırmak
  • Düşünceleri basitten karmaşığa doğru sıralamak ve
  • Gözden kaçan şeyleri düzenli olarak kontrol etmek rasyonalizmin vazgeçilmezleridir.

Soruların ve yanıtlarının bir bütün olduğu dünyamızda elde edilen birikimler kuşaktan kuşağa aktarılır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Lao Tse (Laozi) Kimdir? Düşünceleri, Öğretileri ve Felsefi Görüşü

Düşünme Var Olmanın Ön Koşulu mu?

Klasik felsefeden modern felsefeye geçişin en önemli isimleri arasında sayılan Descartes, özneyi her zaman merkeze almayı seçmiştir. Hayatı boyunca beden ve ruhu anlamaya çalışan felsefeci, beden olmadan ruhun hissedilemeyeceği konusunda netliğe ulaşmıştır.

Ancak “düşünme” tamamen kişiye ait bir olgudur. Duyular tarafından aktarılan bilgiler bazen doğru değildir. İnsanın kuşku duymayacağı tek şey kendi düşünceleridir. Buradan yola çıkarak; “Düşünüyorum o halde varım” sözü insanın özünün tanımı olarak açıklanabilir.

Sadece felsefe alanında değil matematik ve geometride de önemli çalışmaların altına imza atan Descartes, mutlak bilgiye varımda “şüpheci” bakış açısını her zaman temel yöntem olarak uygulamıştır. Düşünmenin var olmanın ön koşulu olduğunu eserleriyle kanıtlayan felsefeci düşünür, kendinden sonra gelen bilim insanlarına da örnek olmayı başarmıştır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Kadın Filozoflar ve Düşünceleri

Doğruluğu Tartışılmaz Tek Bilgi Nedir?

Descartes’e göre doğruluğu tartışılmaz tek bilgi düşüncedir. Eğitim hayatı boyunca edebiyattan tarihe, hukuktan matematiğe kadar pek çok farklı alanda çalışmalar yapmış olan felsefeci, gerçeklerin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünmüştür.

Seyahat etmeyi, bilimsel ve felsefi çalışmalarda bulunmayı seven Descartes, tüm dünyaca tanınan eserlerinin birçoğunu Hollanda’da hazırlamıştır. Engizisyon mahkemelerinin aldığı kararlar belli alanlarda geri adım atmasına neden olsa da “Kurallar” adlı kitabını yayınlanmıştır.

İsveç Kraliçesi Christina’yı kıramayarak uzmanı olduğu konularda ders vermek için İsveç’e yerleşmiştir. Ölümünün ardından bazı eserleri Papalık Kurumu tarafından yasaklı ilan edilen Descartes, günümüze kadar gelen “Düşünüyorum o halde varım” sözüyle her şeyin şüphe edilebilir olduğunun evrensel düzeyde geçerliliğinin korunmasına yardımcı olmuştur.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir