1. Anasayfa
 2. İdea

Diyalektik İdealizm Nedir? Hegel’in İdeası ve İşleyişi

Diyalektik İdealizm Nedir? Hegel’in İdeası ve İşleyişi
0

Diyalektik idealizm Hegel tarafından savunulan bir kavramdır. Mantık, estetik, din, siyaset gibi çeşitli pek çok alanı kapsayan ve mutlak tin ile son bulacağına inanılan bir süreçtir. Diyalektik idealizm metafizik bir süreci kapsar.

Diyalektik Nedir?

Diyalektik düşünce ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Diyalog ve etik kurallı şekilde bir konu hakkında tez ya da antitezler oluşması, ortak değerlerin inşası manasına gelir.
 • Olaylar karşısında mantıksal yöntemler kullanılarak doğruya ulaşmak hedeflenir.
 • Ortaya çıkışı Herakletios’a dayanır. Kavram olarak Elealı Zeon tarafından kullanılmaya başlar.
 • Diyalektik tartışma sanatı olarak tanımlanabilir.
 • Eski yazılı metinlerde Platon’un eserlerinde sıkça karşılaşılan bir kavramdır.
 • Ortaçağ dönemlerinde tanrının varlığının betimlenmesi için kullanılan bu kavram; olumlama, olumsuzlama ve olumsuzlamanın olumsuzlaması olarak üç aşamada ele alınır.

Diyalektik İdealizm Nedir?

Diyalektik idealizm ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Hegel’in idealizmi olarak bilinen bu kavram, Kalr Marx’a karşı bir düşünce sistemidir. Değişim sonsuzluğu savunulur.
 • Söz konusu konunun hatalı yönlerinin tamamen mantık kuralları çerçevesinde ele alınarak iyileştirilmesi üzerine çalışır.
 • İdealizm; varlığın, düşünce ve fikirden oluştuğunu savunur. Buna bağlı olarak diyalektik idealizm asıl varlığın düşünce olduğunu savunur.

Diyalektik İşleyiş Nasıl Oluşur?

Üç temel unsurdan ortaya çıkan diyalektik işleyiş şu şekildedir:

 • Sav, karşı sav, sentez olarak üçleme şeklinde ortaya konur.
 • Birinci aşamadaki sav / idea / tez kendi içinde ortaya çıkan, sadece bir olanaktır.
 • Savın gerçekleşmesi için ikinci aşamaya geçilerek karşı sav oluşturulmalıdır. Böylece aykırı bir durum oluşur.
 • Üçüncü aşama ile savın yasaları, kuralları oluşturularak doğruluğu ortaya konur.
 • Diyalektik idealizm için üçüncü aşama ile din, sanat, felsefe gibi bireyler üstü kurumlarda kanıtlanma gerçekleşir. Mutlak tin ile özgürlük sağlanırken ölümsüzlük elde edilir.

Hegel ve Diyalektik İdealizm Nedir?

hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Hegel’in diyalektik ideası ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Varlık, içsel bağlantıların hareketi ile ortaya çıkar.
 • Doğada hiçbir şey kalıcı değildir. Olaylar çelişkisel döngüler halinde gerçekleşir ve sonsuz bir ilerlemeyi kapsar.
 • Hegel’e göre düşünce ve varlık öz yapılardır. Maddi varlıklar düşünce ile özdeş şekilde ortaya çıkar.
 • Hegel’in diyalektik ideası kavramlar diyalektiği olarak bilinir ve maddeler düşünceler ile sınırlıdır.
 • Rasyonelliğin oluşması için mistik özlerden arınması gerekir.

Materyalist Diyalektik Nedir?

Karl Marx temsilciliğinde ortaya çıkan materyalist diyalektik ile ilgili bilinmesi gereken noktalar şu şekildedir:

 • Bu düşünce sistemi baş aşağı çevirme olarak da adlandırılır. Hegel’in diyalektiğine karşı kavramlardan maddi gerçekliğe erişim söz konusudur.
 • Marx, Hegel’in tüm savlarını tam tersine çevirir.
 • Marx’a göre kavramlar maddi gerçeklikten oluşur. Dünyanın mutlak ideadan var olduğu savunulur.
 • Bu düşünce sisteminde maddi gerçeklik idealist öze karşı olarak ortaya çıkar.
 • Diyalektik idealizm düşünceden var olurken, materyalist diyalektik ise kavramlardan, maddeden oluşarak ortaya çıkan bir kavramdır.

Siz de katkıda bulunmak için yorum kısmını kullanabilirsiniz, ayrıca “idea” kategorimizde yer alan diğer içeriklerimizi de kaçırmamanızı öneririz.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir