1. Anasayfa
 2. İdea

Simyacı Ne Demektir? Simya Amacı ve Tarihçesi Nedir?

Simyacı Ne Demektir? Simya Amacı ve Tarihçesi Nedir?
0

‘’Simyacı’’ Arapça kökenli bir kelimedir. Simyacı kavramı, maddeleri altına dönüştürmeye çalışan kişiyi karşılayan bir kavramdır. Milat öncesine uzanan bir tarihi olan simya, kimya alanının temelleri olarak kabul edilir. Kimya’nın, simyacılık uğraşları sonucunda oluşan bir dal olduğu birçok bilim adamı tarafından belirtilmektedir.

Kimya alanında kabul gören ortak görüş ise altının kendisinin bir element olması dolayısıyla başka bir maddenin altına dönüştürülemeyeceği yönündedir. Simyacılık ile gerçek altın üretmek mümkün değildir; fakat sahte altınlar yapılabilir.

Simyacılık Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Simyacılığın çıkış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte altının değerinin insanoğlu tarafından anlaşılmasından bir süre sonra önem kazandığı düşünülmektedir. Altının asırlardan beridir en değerli madenlerden biri olarak kullanılması, onu üretme isteğini insanoğlunda hep var etmiştir; fakat bu konuda hiçbir simyacı başarılı olamamıştır.

1911 yılında atomun parçalanmasıyla birlikte simya tekrar önem kazanmıştır. Atomun parçalanması, insanoğluna bir elementin başka bir elemente dönüştürülebilir olduğunu göstermiştir.

Simya Bir Bilim midir?

Simyacılığın bilim olup olmadığı konusu hep tartışılmıştır; fakat bilim adına bir veri ya da icat ortaya koyamadığı için bilim olarak kabul edilmez. Simya, kimya ile ilişkilidir; fakat bilim değildir. Kimyanın temellerinde simyacılık çalışmaları bulunur.

Filtre etme, damıtma, kristalize etme gibi yöntemlerin ortaya çıkışı simya alanıyla ortaya çıkmış; sonrasında bu yöntemler kimya biliminde de kullanılmıştır. Yöntem benzerlikleri ve çalışılan alanların yakın olması simyacılığın bilim olup olmadığı tartışmalarını doğurmuştur. Günümüzde simya üzerine yetkin bir akademik alan bulunmaması, üniversitelerin bu konuda bölümler açmaması da simyanın bir bilim olmadığının göstergesidir.

Simya Hangi Bilim Dallarıyla İlişkilidir?

Çalışmaları itibariyle simyanın ilişkili olduğu bilim dalları; kimya, fizik, metalürji ve astronomi olarak gösterilmektedir.

Simya ile Hangi Milletler İlgilenmiştir?

Simya ile ilgilenen milletler tarih içerisinde oldukça fazladır. Tarihteki birçok medeniyetin ortak hedefi zenginliğe ulaşmak olduğu için simyaya ilgi göstermiş ve bu konuda çalışma yapanları desteklemiştir. Simya ile tarihteki birçok millet, sınırsız altına ulaşmak istemiş ve mutlak zenginliğe kavuşmayı amaçlamıştır.

Avrupalı medeniyetler, Çinliler, Araplar ve Hintliler milat öncesi 6.yüzyıldan başlayarak bu alana ilgi duymuşlardır; bu durum yazılı kaynaklar ile belgelidir. Uzmanlar, simyanın yazılı kaynaklar dışında da çok daha geriye giden bir uğraş olduğu kanısındadır.

Simyacı Kimdir, Ne İş Yapar?

Simyacının yaptığı iş ve işlemler tamamen element dönüşümleri üzerinedir; temelinde bir maddeyi altına dönüştürmek yatar. Simyada ulaşılmak istenen hedef altındır. Doğada saf halde bulunan bir elemen olan altına ulaşmak yerine, diğer maddeleri altına dönüştürmek amaçlanır.

Simyacıların Amacı Nedir?

Simyacıların amacı; baz metallerin altına dönüştürülmesidir. Temelde altına dönüştürülme amacının ötesinde; hastalıkları iyileştirilmesi ve sonsuz gençlik gibi emellere kavuşmak da simyanın amaçları arasındadır. Özetle; simyacıların yaptıkları çalışmalar sınırsız zenginlik ve hayat üzerine kuruludur.

Tarihteki Ünlü Simyacılar Kimlerdir?

Tarihte simya ile uğraşmış önemli kişiler şunlardır:

 • Nicolas Flamel
 • Athanor
 • Hermes
 • Robert Boyle
 • Thot
 • Ebu Musa Cabir bin Hayyan
 • Isis
 • Orpheus
 • Johann Rudolf Glauber
 • Arnaldus de Villa Nova
 • Nicolas Flamel
 • El-Razi
 • Thomas Norton

Simyacılar Başarılı Olabildi Mi?

Simyacılar çalışmalarında başarıya ulaşamamıştır. Modern bilim de simyanın başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını söylemektedir.

Simyanın Tarihçesi Nedir?

Simya tarihçesi üzerine en önemli çalışmaları yapan bilim adamı Nevill Drury’dır. Simya kelimesinin kökeni üzerine de görüş bildiren bilim adamı, Eski Mısır’a kadar uzanan bir tarihçeden bahsetmektedir.

Drury, simya kelimesinin Mısır Arapçasından ortaya çıktığını söyler. Mısır Arapçasındaki ‘’siyah’’ anlamında kullanılan ‘’chem’’ ile Nil nehri civarındaki alüvyonlu topraklara verilen ‘’al’’ kelimesinin birleşiminde ‘’alchemy’’ kelimesinin ortaya çıktığını belirtir. Yani Drury’e göre simya, Mısır kökenli bir uğraştır.

Tarihte simya ile Eski (Antik) Mısır başta olmak üzere, Mezopotamya bölgesindeki birçok milletin, İranlıların (Perslilerin), Hintlilerin ve Çinlilerin uğraştığı görülmektedir. Doğu medeniyetleriyle etkileşim kuran Roma İmparatorluğunda da birçok simyacı çalışmalar yapmıştır. Avrupa içlerinde ise 19.yüzyıl sonrasında simyaya olan ilgi artmış, birçok isim bu alanda çalışmalar yapmıştır.

Toprak, hava, su, ateş ve ruh temeline dayanan simyacılık bu unsurlar üzerinden sonsuz zenginliği ve yaşamı amaçlamış; fakat bu zamana kadar yapılan çalışmaların hiçbirinden netice alınamamıştır.

Geçmiştin bugüne gelen diğer kadim bilgiler üzerine fikir edinmek adına “idea” kategorimizde yayınladığımız içerikleri inceleyebilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir