1. Anasayfa
 2. Bilim

Biyolojinin Alt Bilim Dalları ve Çalışma Alanları

Biyolojinin Alt Bilim Dalları ve Çalışma Alanları
0

Biyolojinin alt bilim dalları ve çalışma alanları ile ilgili değerlendirmeler göz önüne alındığında tüm varlıkları kapsayan bir bilim olduğu anlaşılır. Biyolojinin alt bilim dalları pek çok canlının niteliklerine göre şekillenerek farklı kollar ortaya çıkar.

Biyoloji Nedir?

Canlı bilimi olarak adlandırılan biyoloji, dünya üzerinde yaşayan pek çok canlıyı inceleyen bir bilim dalıdır. Canlı türlerine göre çeşitli alt dallara ayrılabilir. Buna göre biyoloji ile ilgili bilinmesi gereken noktalar şöyledir:

 • Temel anlamda biyoloji, canlı ve canlı yapılarını inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Biyoloji bilimi ile ilgilenen kişilere biyolog denir.
 • Organizmaların yapısını, bitki, hayvan ve insan doğasını yakından incelemek temel görevleri arasında yer alır.
 • Yüzyıl başlarında keşfedilen bu bilim dalı ile canlıların farklılıkları ve ortak özellikleri üzerinde durulur.

Biyolojinin İşlevi Nedir?

Ortaya çıkışından bu yana dünya üzerinde var olan pek çok canlı niteliklerine göre detaylı şekilde incelenir. Biyoloji bunu temel bir görev olarak görürken gelişen teknoloji ile çalışmaları her geçen gün daha da detaylanır. Biyolojinin temel işlevleri ise şunlardır:

 • Dünya üzerinde bulunan canlıların ortak özelliklerini inceleyerek kapsamlı bir varlık tablosu oluşturur.
 • Canlıları ilgilendiren her unsur biyolojiyi de kapsadığı için alt dallar oluşturularak incelemeler yapılır.
 • Biyolojinin ana dalları mikrobiyoloji, zooloji ve botanik olarak şekillenir.
 • Ana dalların öncülüğünde biyolojinin alt bilim dalları şeklinde detaylandırılarak çalışma alanları oluşturulur.

Biyolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Canlılar belirli noktalarda birleşse de hepsinin var oluş şekli bambaşkadır. Bu durumda biyolojiye çeşitli çalışma alanları açar. Biyolojinin çalışma alanları şu şekildedir:

 • Canlı organizmaları; anatomi, sitoloji, histoloji, fizyoloji, biyokimya, taksonomi, ekoloji, genetik, mikrobiyoloji gibi çeşitli pek çok alt dallarda incelenir.
 • Bu alt dallardan her biri biyolojinin çalışma alanı olarak ortaya çıkar.
 • Canlı yapısı, oluşumu, devamlılığı, genetiği gibi etkenler çalışma alanlarının görev tanımını oluşturur.
 • Biyolojinin çalışma alanları birbirinden beslenerek ilerler.
thumbnail
Önerilen Yazı
Kimyanın Alt Dalları ve Çalışma Alanları

Biyolojinin Alt Bilim Dalları Nelerdir?

Dünya üzerinde milyonlarca canlının yer alması çeşitli bilim dallarını ortaya çıkarır. Tüm canlıların insanlarla olan ilişkisini anlamak, evrenin işleyişini kavramak amacıyla biyolojinin alt bilimleri üzerinden çalışmalar sürdürülür.

Buna göre biyolojinin alt bilim dalları şunlardır:

 • Botanik
 • Zooloji
 • Anatomi
 • Fizyoloji
 • Embriyoloji
 • Sitoloji
 • Histoloji
 • Genetik
 • Moleküler Biyoloji
 • Ekoloji
 • Taksonomi
 • Mikrobiyoloji
 • Uzay Biyolojisi
 • Parazitoloji
 • Biyokimya
 • Viroloji
 • Morfoloji gibi çeşitli bilimler biyolojinin alt dallarını oluşturur.

Tüm bu alanlar kendilerine özel alanlarla ilgilenir. Canlı organizması, üremesi, fiziksel yapısı gibi çeşitli inceleme alanları vardır. Gözle görülebilen ya da gözle görülemeyen pek çok varlık biyolojinin alt bilim dalları aracılığıyla incelenir. Bazı canlıların soyu tükenirken bazılarının hızla çoğalıyor olması biyolojinin açıklık getirmesi gereken genetik faktörlerle ilgilidir. Doku ve organların işleyiş şeklinin açıklanır bir hal alması biyolojinin çalışma alanına girer.

Bilim” kategorimizde keşfetmenizi bekleyen onlarca ilgi çekici içeriğimiz olduğunu biliyor muydunuz?

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir