1. Anasayfa
 2. Bilim

Kimyanın Alt Dalları ve Çalışma Alanları

Kimyanın Alt Dalları ve Çalışma Alanları
0

Kimyanın alt dalları başlıca 7 tanedir. Kimya biliminde çalışma alanları bu sayede oldukça geniştir. Geniş bir çalışma ve ilgi alanına sahip olan kimya bilimi; maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle etkileşimini ve bu etkileşimlerin sonuçlarını inceler. Her dalın ise farklı bir özelliği vardır.

Kimyanın Alt Dalları

Yaygın olarak kullanılan ve daha az yaygın olan kimyanın alt dalları, ihtiyaca uygun olarak maddenin farklı özellikleriyle ilgilenir. 7 alt dal şu şekilde sıralanabilir. Bunlar;

 • Analitik kimya
 • Biyokimya
 • Fizikokimya
 • Polimer kimyası
 • Anorganik kimya
 • Organik kimya ve
 • Endüstriyel kimyadır.

Analitik Kimya

Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesiyle ilgilenir. Maddelerin kimyasal bileşiklerinin çözümlenmesi bu alt dalın ilgi alanına girer. Boyadan ilaca, yakıttan gıdaya, kozmetikten çevre endüstrisine kadar pek çok yerde kullanılır. Kan, su, toprak, hava ve idrar gibi maddelerin örneklerinden yapısı hakkında tür ve miktar saptaması yapar.

Biyokimya

Canlıların yapısını ve çevresindeki kimya olaylarını inceler. Canlılar-enerji-besin döngüsü bu alt dalın işidir. Fizik bilimiyle direk ilişkili olan dal, canlı organizmaların yapı taşı olan protein gibi pek çok molekülü inceler.

Fizikokimya

Fizik ve kimya arasına sıkışmış bir alt daldır. Sıcaklık ve basınç gibi etkileri kimya açısından analiz ederken fizik biliminden yardım alır. Kimyasal tepkimelerdeki moleküllerin hızı, birbiriyle etkileşimi ve hareketleri sonucu açığa çıkan enerji değişimi bu alt dalın uğraş alanıdır.

Kimyanın Alt Dalları: Polimer Kimyası

Monomer adıyla bilinen pek çok küçük birimin birbiriyle eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri yani polimerleri inceler. Doğal ve yapay polimer olabilir.

 • Proteinler ve karbonhidratlar doğal polimerlere
 • Naylon, kauçuk, teflon, plastik ve orlon yapay polimerlere örnektir.
thumbnail
Önerilen Yazı
Simyacı Ne Demektir? Simya Amacı ve Tarihçesi Nedir?

Anorganik Kimya

Bu disiplin organik olmayan bileşiklerin yapılarını inceler. Özelliklerini ve tepkimelerini görerek çeşitli maddelerin doğada nasıl ve hangi halde bulundukları hakkında fikirler verir.

Organik Kimya

“Karbon Kimya” olarak da anılır. Boya, tekstil, tıp ve tarım gibi alanlarda bu kimya yöntemleri geçerlidir. Özellikle Karbon (C) bulunduran bileşiklerin özellikleri ve tepkimeleri takip edilir. Petrol ve petrol ürünleri bu alt dalın ilgi alanı içindedir.

Kimyanın Alt Dalları: Endüstriyel Kimya

Endüstride kullanılan hammaddelerin imalatından sorumludur. Organik ve anorganik maddelerin üretimi endüstriyel kimyanın alanıdır.

Bu alt dalların her biri kendi içlerinde de alt dallara ayrılmıştır. Ana disiplinlerden etkilenerek konuyu daha detaylı olarak ele alan alt disiplinler farklı görevler yüklenir. Bunlar arasında an çok bilinenler;

 • Çevre kimyası
 • İlaç kimyası
 • Gıda kimyası
 • Tıbbi kimya
 • Petrokimya
 • Metal kimyası
 • Jeokimya
 • Tekstil kimyası ve
 • Nükleer kimyadır.

kimya endüstrileri

Kimya Endüstrileri Hangileridir?

Birçok endüstriyel madde kimya biliminde yaşanan gelişmelerden etkilenir. İlaç, gübre, boya, tekstil, arıtım ve petrokimya bu maddeler arasında sayılabilir. Başlıca kimya endüstrileri arasında;

 • İlaç endüstrisi
 • Petrokimya
 • Gübre endüstrisi
 • Boya endüstrisi
 • Arıtım ve
 • Tekstil endüstrisi sayılabilir.

Kimyacılar tarafından keşfedilen madde ve yöntemlerle üretim yapan sanayi dalına endüstri denir. Bu sektör kimya bilimin ürettiklerinden para kazanır. Bugün eczanelerde satılan ve hastanelerde kullanılan birçok ilaç çeşidi sayesinde insan ömrü uzamıştır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Vitruvius Adamı Anlamı, Sırrı, Özellikleri ve Altın Oran

Kimya Alanına Giren Başlıca Meslekler

Eczacılar, kimya öğretmenleri, kimyagerler, kimya mühendisleri ve metalürji mühendisleri kimya konusuyla ilgilidir. Kimya bilimiyle ilgilenenlere “kimyager” denir. Kimyagerler Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya bölümünden mezun olur. Kimyagerler genel olarak ofis ortamında veya laboratuvarlarda çalışırlar. Araştırma geliştirmeden kalite kontrole, üretimden teknik yönetime, sorumlu müdürlükten kalite güvenceye kadar pek çok farklı çalışma sahası kimya alt dalları ve çalışma alanları kapsamındadır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir