Stratejik Yönetim Nedir? Ne Değildir? Avantajları ve Önemi
0

Stratejik yönetimin ne olduğunu öncelikle kurumların, işletmelerin ve tüzel kişilerin anlaması ve önem vermesi gerekir. Stratejik yönetimin birçok avantajı bulunur. Bu avantajlardan en önemlisi de küreselleşen dünya içerisinde büyümeye çalışan küçük işletmelere alan açılmasıdır. Stratejik yönetim konusunda uzman olmayan işletme, kurum ve kuruluşların mutlaka stratejik yönetim eğitimi alması gerekir. Özellikle lider konumunda olanların ve / veya organizasyon gibi konular ile ilgilenen kişilerin stratejik yönetim konusuna hakim olması önemlidir. Bir ekibin, işin ya da faaliyetin yürütülebilmesi için bazen çok küçük detaylar son derece önemli olabiliyor. Bu gibi durumlarda sadece planlı ve programlı bir yönetim ise yetersiz kalabiliyor. Bu neden ile yapılan işten ya da faaliyetten daha çok verim alabilmek ve gerektiği kadar çalışmak için stratejik yönetim bilinmelidir.

Stratejik Yönetimin Önemi Nedir?

Stratejik yönetimin önemi tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu yöntem hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmak için altında bulunan on iki farklı grubun tam anlamıyla öğrenilmesi ve benimsenmesi gerekir. Bu benimseme gerçekleştikten sonra daha profesyonel bir biçimde işler yönetilebilir. Karmaşık gibi görünmesine rağmen birçok avantajı bulunan ve aslında basit bir konu olan stratejik yönetimde deneyimin de önemi vardır.  Stratejik yönetimin diğer önemli maddeleri ise şunlardır:

 • Planlama ve görevlendirme doğru yapılır.
 • İş kalemleri oluşturulur ve görevler bilinir.
 • Birincil kaygılar hafifletilir.
 • Stratejilerin düzenli olarak değiştirilmesi ve zamana entegre edilmesi gerekir.
 • Kapasite tam olarak çalıştırılır ve verim artar.
 • Çalışanlar ve yönetim ekibi daha yatay bir plan üzerinden esnek hareket edebilirler.

Stratejik Yönetim Eğitimi Neden Alınmalı?

Stratejik yönetim eğitimi tüm örgütlerin, kurumların ve işletmelerin alması gereken bir eğitimdir. Eğitim son derece faydalıdır. Gerçek verimin ortaya çıkmasını ve insanların gerçek kapasitesini gösterebilmesini sağlar. Stratejik plan eğitiminin farklı gruplardan oluşan ortalama on iki teması bulunur. Her bir tema ise yönetim aşamasında stratejinin neden önemli olduğunu vurgulamak ile birlikte yönetimin nasıl olması gerektiğini de belirtir. Stratejik yönetim eğitimi bireylerin de kişisel olarak bilmesi gereken bir alandır. Bu eğitim ayrıca kurumların, tüzel kişilik ya da kurumsal kimlikleri ile almaları gereken eğitimlerden biridir.

Stratejik Yönetim Eğitiminde Ne Önerilir?

Stratejik yönetim eğitiminin önemi oldukça fazladır. Bunun yanı sıra eğitim esnasında hedef kitleye eğitmen tarafından önerilen her bir unsura da dikkat etmek gerekir. Stratejik yönetim gibi eğitimlerin kurumsal iletişim, kurumlar arası iletişim ve kurum içi iletişim gibi konular ile de desteklenmesi gerekir. Stratejik yönetim eğitimi alan kurumların kendilerini geliştirebilmeleri için değişmekten korkmamaları ve çağa uyum sağlamaları gerekir. Kendilerini yüzde yüz bir dönüşüme sokmadan kendi ilke ve etik kuralları çerçevesinde gelişim gösterebilirler. Bu esnekliği sağlayan ve dönemin şartlarına uygun strateji belirlerken çalışan haklarını da göz ardı etmeyen işletmeler büyüyebilir.

Stratejik Yönetimin Avantajı Nedir?

Stratejik yönetimin avantajları arasında kurum içi iletişimin bir üst seviyeye taşınması yer alır. Profesyonel bir ilişki kurulması, varsayımlardan uzaklaşılması ve geri bildirim sistemi bulunur. Strateji belirleyerek buna uygun hareket eden kurumlar, hedeflerine daha kolay ve planlı bir biçimde ulaşırlar. Gelecek hedeflerini belirli dönemler çerçevesinde belirlemek her zaman daha iyidir. Stratejik yönetim bilgisi de kurumlara ve örgütlere bunu sağlar. Bir örgütün ya da işletmenin kar amacı güdüp gütmemesi stratejik planlarının ana konusudur. Bu duruma göre hedefler belirlenir, çalışma prensipleri oluşturulur ve daha esnek bir alanda planlı ve takip sistemi olan çalışmalar yapılır.

Stratejik Yönetimin Evreleri Nedir?

Stratejik yönetimin evreleri on iki alt gruptan oluşur. Söz konusu kavramı on iki gruba ayıran Strategic Management Society’nin bahsettiği evreler şunlardır:

 • Davranışsal strateji
 • Rekabet stratejisi
 • İş birliği kurmaya yönelik strateji
 • Kurumsal (kurumlar arası ve kurum içi) strateji
 • Girişimcilik stratejisi (ve girişimcilikte strateji)
 • Küresel strateji (büyüme hedefi olanlara yönelik)
 • Paydaş stratejisi (ortaklık)
 • Bilgi
 • İnovasyon
 • İnsan kaynaklarında stratejik yönetim
 • Liderlikte strateji
 • Yönetişim stratejisi
 • Stratejiğinin deneyimlenmesi ya da pratiği
 • Strateji süreci

Stratejik yönetimin evreleri arasında yer alır. Stratejik yönetimin kurumlar ve kurumlarda lider pozisyonda bulunan kişi ve gruplar için son derece önemlidir. Bir hedefin gerçekleşmesi için stratejik planlar belirlenmeli ve dönemsel olarak bu planlar mevcut durum incelemesi yapılarak güncellenmelidir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Batık Maliyet Yanılgısı (Etkisi) Nedir? Örneklerle

Stratejik Yönetim Ne Değildir?

Stratejik yönetimin ne olmadığı bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu yöntemin esas amacı, tüm faaliyetlerin bir arada profesyonel bir biçimde ilerleyebilmesini sağlamaktır. Bunun dışında kalan her şey ise hem stratejik yönetimin dışındadır hem de içerisinde yer alır. Stratejik yönetim, ürünün kalitesi ya da adedi ile ilgilenmez. Bu ürünün oluşturulma sürecinin planlanması ile ilgilenir. Kimin görev alacağı, sorumlulukların ve iş kalemlerinin ne olduğu gibi daha yönetimsel konular ile ilgilenir. Ortaya çıkan ürünün nitelik ve nicelik olarak incelenmesi farklı bir alandır ve stratejik yönetimin yakından ilgilendiği bir tema değildir.

Davranışsal Strateji Nedir?

Stratejik davranış kurumların paydaşları, hedef kitleleri ve sponsorları ile iletişime geçerken uyguladığı yöntemler arasında yer alır. Özellikle karar alma mekanizmalarını etkilemek isteyen kişi ya da kurumların sık sık uyguladığı bir yöntemdir. Davranışsal strateji için eğitim alınması ve deneyim kazanılması gerekir. Altında manipülatif bir durum olmasına rağmen negatif bir yaklaşım bulunmaz. Stratejik yönetim ile davranışsal strateji paraleldir.

Kendinizi geliştirmeye devam etmek için “Kişisel Gelişim” kategorimizde yayınladığımız diğer içeriklerimizi de incelemenizi öneririz.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir