1. Anasayfa
 2. Bilim

Evrensel Yasalar Nelerdir? (Örneklerle Toplumsal, Biyolojik, Fiziksel Yasa)

Evrensel Yasalar Nelerdir? (Örneklerle Toplumsal, Biyolojik, Fiziksel Yasa)
0

Evrensel yasalar kavramı, evrenin ve canlıların oluşumunda varlığı bilimsel yöntemler ile ispatlanmış olan yasaları ifade etmektedir. Bu yasalar, herkesçe kabul gören ve bütün evren tarafından kabul görmüş olan yasalardır. Yazımızın devamında toplumsal, biyolojik ve fiziksel yasalarla ilgili bilgileri sizler için derledik ve örnekle açıkladık.

Evrensel Yasalar

Evrensel yasalar 3 ana başlıkta toplanmıştır ve şu şekilde verilmiştir:

 • Toplumsal Yasalar
 • Biyolojik Yasalar
 • Fiziksel Yasalardır.

toplumsal yasalar

Toplumsal Yasalar Nelerdir?

Toplumsal yasalar kavramı, toplumun düzenli bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için uyulması gerekli olan yasalara denir. Bazı toplumsal olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkisini inceler. Toplumsal yasalar bu sebepler ile birlikte toplum içerisindeki kuralları düzenleyip düzeni kurmaya yarayan yasalardır. Söz konusu için şunlar örnek olarak verilebilir; adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve sorumluluk.

Toplumsal Yasaların Özellikleri Nelerdir?

Toplumsal yasaların öne çıkan yönleri şu şekildedir:

 • Sosyal bilimlerin alanıdır.
 • Toplumsal yasalar; toplumları, insanların oluşturulmasından kaynaklı olarak insanların oluşturduğu yasalardır.
 • Neden – sonuç ilişkisine dayalıdır ve evrenseldir.

Toplumsal Yasa Örnekleri Nelerdir?

Toplumsal yasalar için örnekler şu şekilde verilmiştir:

 • Toplumdaki bireylerin eğitim görmesi,
 • Bireyler arasındaki eşitsizlik sorunlarının ortadan kaldırılması,
 • Şartların uygun olmadığı durumlarda göç etme,
 • Hukuk kurallarının adil bir şekilde uygulanması,
 • Deprem sonucunda oluşan durum, insanların başka yere göç etmesini gerektirmesi,
 • Barınma ihtiyacının karşılanması,
 • Gelir dağılımının eşit olmadığı toplumlarda toplumsal barışın bozulması,
 • Gelenek, görenek, örf ve adetlerin uygulanması,
 • Toplumsal yasalara örnek olarak sınıf ayrıcalıklarının olmaması durumu da verilebilmektedir. Zengin – fakir ayrımının yapılması kargaşalara sebep olabilmektedir.

biyolojik yasalar

Biyolojik Yasalar Nelerdir?

Biyolojik yasalar kavramı; canlıların özelliklerini, yaşam alanlarını ve bedenlerini incelemek üzerine var olan yasalardır. Bunlar; insanın doğması,  büyüyüp gelişmesi, üreyip çoğalması, yaşam alanları ve bunları inceleyen bilim olan biyolojik tespitler sonucu ortaya çıkmaktadır. Biyoloji, çok geniş bir yelpaze olduğu için farklı dallara ayrılmıştır. Bunlar:

 • Hayvanları inceleyen bilim dalı zooloji,
 • Bitkileri inceleyen bilim dalı botanik bilimi
 • Canlıları inceleyen bilim dalı anatomidir.

Biyolojik yasalar evrenseldir ve deney – gözleme dayanır. Biyolojik yasalar yalnızca canlılar ile ilgilenmektedir. Canlılar olarak bahsedilen guruplar hayvanlar, bitkiler ve insanlardır. Hayvanlar, bitkiler ve insanların yapısal olarak incelenmesinin yanı sıra birlikte var olan yaşam alanlarını ve ilişkilerini de incelemektedir.

Örnekleri Nelerdir?

Biyolojik yasalara verilen örnekler şu şekilde verilmiştir:

 • Canlıların doğması ve canlıların meydana gelmesi,
 • Yaşayanların üremesi ve canlıların çoğalması,
 • Yaşayanların zaman içerisinde göstermiş oldukları gelişmeler,
 • Canlıların doğup, gelişip, hayata devam etmesi,
 • Canlılığın bir dönem gelince sona ermesi,
 • Vücutta bulunan DNA’ların yapısı,
 • Vücutta bulunan RNA’ların yapısı,
 • Hareket ve işlevi sağlayan hareket sistemi,
 • Kan ve damarların oluşturduğu dolaşım sistemi,
 • Bitkilerin, tozları ile birbirlerini aşılayarak çoğalması,
 • Yeşil bitkilerin fotosentez yapabilmesi,
 • Etçil ve otçul canlıların çene yapılarının, yedikleri besinleri çiğneme ve öğütme durumları farklı olduğundan dolayı farklı olması,
 • Kutup ayılarının üşümemesi için derilerinin altında yağ depolamaları ile birlikte derilerinin bu sebepten ötürü kalın olması,
 • Vücudun yaptığı işlem ve enzim sonucu gereksiz unsurları vücuttan uzaklaştıran boşaltım sistemi gibi unsurları temel olarak biyolojik yasalara örnek olarak gösterilmektedir. Bu biyolojik yasalar, bütün evren tarafından kabul edilmiş ve canlıların bir dönemini ya da bir parçasını oluşturan evrensel yasalar arasında yer almaktadır.

Özellikleri Nelerdir?

Biyolojik yasaların öne çıkan yönleri ise şu şekilde verilmiştir:

 • Söz konusu biyolojik yasalar evrenseldir. Yani herkes tarafından kabul gören yasalardır.
 • Biyolojik yasalar da deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konmuş olan yasalar arasında yer alır.

fiziksel yasalar

Fiziksel Yasalar Nedir?

Fiziksel yasalar kavramı şunlarla ilişkilidir; maddelerin oluşumunu, yapısını, değişimini ve farklı maddeler arasındaki ilişkiler. Bu yasalar evrenseldir. Deney ve gözleme dayalıdır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Simyacı Ne Demektir? Simya Amacı ve Tarihçesi Nedir?

Örnekleri Nelerdir?

Evrensel olan fiziksel yasaların örnekleri şu şekilde verilmiştir:

 • Suyun kaldırma kuvveti,
 • Yer çekimi kuvveti,
 • Basınç kuvveti,
 • Suyun buharlaşması,
 • Hava basıncı,
 • Isıtılan metalin genleşmesi,
 • Suyun kaynama noktası,
 • Buzun erime noktası,
 • Suyun öz kütlesi,
 • Zıt yüklerin birbirini çekmesi ve bu durumun karşıtı olan aynı yüklerin birbirini itmesi,
 • Gece ve gündüzün birbirini izlemesi,
 • Özgül ağırlık gibi çeşitli özellikler, fiziksel yasalar adı altında verilmektedir.

Fiziksel Yasaların Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel yasaların öne çıkan yönleri şu şekilde verilmiştir:

 • Söz konusu fiziksel yasalar evrenseldir. Yani herkes tarafından kabul edilmiş olan yasalardır.
 • Deney, gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur.
 • Her varlık, bu yasaların sınırları için işlevlerini sürdürmektedirler.
 • Madde boyutundaki evrensel yasalar arasındadır.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir