1. Anasayfa
  2. Bilinç ve Akıl

Eril Enerji Nedir? Nasıl Artar? Nasıl Dengelenir?

Eril Enerji Nedir? Nasıl Artar? Nasıl Dengelenir?
0

Eril enerji, zihinsel gücü ve savaşçılığı temsil eden enerjidir. Eril enerjiyi yükseltmek için hem fiziksel hem de ruhsal anlamda gelişim sağlamak için çaba gösterilmelidir. İnsan fiziğinde sağ taraf eril enerji ile bağlantılı olduğundan sol elini kullananların, sağ eli çalıştırmaya yönelik egzersiz yapmaları ve olaylar karşısında daha sakin tepkiler vermeye çalışmaları bu enerjinin artışını sağlar.

Eril, Dişil Enerji Nasıl Dengelenir?

Eril ve dişil enerji dengesini sağlamak için avantajlı koşulları değerlendirme ve sorunlar karşısında ise direnç gösterme yeteneklerini kazanmak gerekir. Diğer yandan eril ve dişil enerjiler daha fazla kadınsı hissetme veya erkeksi hissetme konuları ile bağlantılı değildir. Bu açıdan bir düşünce tipi eril ve dişil enerjilerin tanımlanmasında yararlı olmaz. Kelime anlamı bakımından eril erkeği ve dişil ise kadını temsil eder. Ancak her bireyin içinde eril ve dişil enerjiler bulunur. Herkes bu enerjileri karşılaştıkları olaylar karşısında içgüdüsel olarak dışarı taşırlar. Dengelerinin kurulması halinde ise daha doğru kararlar alınabilir.

Bilim açısından konuya bakıldığında, kadın kromozomları XX’i temsil ederler. Yani kadınlar kromozom dizilimine göre katışıksız kadınlardır ifadesi kullanılır. Erkek kromozomları ise XY şeklinde temsil edilir. Yani bir kadınlık bir de erkeklik kromozomu bu dizilimde yer alır. Kromozomların dışarı vurulan davranışlar ile ilgisi bulunmaz. Sadece varoluşun bilimsel tanımlaması açısından içimizde insan içinde eril ve dişil enerjilerin aynı anda da yer alabileceği ifade edilir. Yani eril enerjiye sahip olmak bir erkeği daha fazla erkeksi veya dişil enerji bir kadını daha kadınsı yapmamaktadır.

Ying Yang Felsefesinden Eril, Düşil Enerji

Ying Yang felsefesinde eril dişil enerji, batı bilimindeki eril dişil enerji felsefesinin tam karşılığıdır. Ying Yang’a göre bir erkekte dişil enerji baskınlığı onu daha kadınsı yapmayacağı gibi dişideki eril olan enerji de onu daha feminen yapmaz. Ying Yang’da dişil enerji kapalı bulutlar ve eril olan ise güneşle temsil edilmiştir. Bu kapsamda düşüncelerini kendine saklayan ve kara vermede daha temkinli, çekingen olan taraflar dişil, bir güneş gibi enerji saçan ve ani, pozitif düşünceleri olan taraflar ise eril enerjiye sahiptirler.

Ying Yang sembolü ise bu iki enerji arasındaki dengeyi sembolize eder. Gece olmadan gündüz olmayacağına yönelik algıyı oluşturur. Bu yüzden bir insanda hem dişil hem de eril enerjinin varlığı yani zıtlıklar üzerinden mükemmel bir uyum dengesinin açığa çıkacağına inanılır. Ying yang felsefesine göre insanlar belirli dönemlerde duygusal olarak içe dönebilirler ve ardından deneyimleri ile hayata daha pozitif bakan insanlara da dönüşebilirler. Bu eril ve dişil enerji uyumunun doğal bir sonucudur.

Eril Enerjinin Temel Özelliği Nedir?

Eril enerjinin temel niteliği, güçtür. Eril yani erkek enerji  farklı felsefelere göre gücü ön plana çıkarma isteğini meydana getiri. Özellikle bazı erkeklerin kariyer ve maddi konular ile gündeme gelmek istemelerinin temelinde yatan güç gösterme çabası söz konusu olan enerji ile bağdaştırılır. Bazı felsefi anlayışlara göre, daha sonra yaşanılan deneyimler ardından yapılanların anlamsız olduğunun hissedilmesi gibi bir sonucun ise eril ve dişil enerji dengesi ile ortaya çıktığına inanılıyor.

Eril Enerji ve Çaba Bağlantısı

Eril enerji ve çaba bağlantısı Ying Yang ve diğer felsefi akımlarda konusu geçen bir kavramdır. Erkeğin doğasında çaba gösterme eğiliminin olduğu ve bunun söz konusu enerji ile bağlantılı olduğu belirtilir. Bir his üzerinden tanımlanan bu enerji, olanı seçmek yerine, çaba gösterilmesi halinde seçilebilecek daha iyi koşulları görme isteği ile tanımlanır. Söz konusu olan enerji dengesiz olduğunda ve çok yüksel geldiğinde ise kişi kendisini umutsuz hisseder. Tabi ki de farklı toplumlardaki geçmiş anlayışlara göre bu tip bir yorum yapıldığı bilinmelidir. Eğer dişil enerji ile eril dengelenirse, çaba harcama konusunda da denge sağlanabileceği düşünülür.

Eril Enerjiyi Geliştirmek İçin Ne Yapmalı?

Bu enerjinin gelişimi, yükselişi için bir hedef belirlemek ve bu hedefe ulaşmak için bir plan dahilinde yol almak önerilir. Bu enerjinin gelişimi için başarının elde edilebileceğine yönelik telkinleri kendi kendine gerçekleştirmek ve çalışma düzenine uymak gerekir. Eril enerjinin ısrarlardan hoşlanmadığı eski spritüel anlayışlara göre belirtildiğinden, çalışma veya iş yaşantısında sevilen konulara eğilmek eril enerji gelişiminin ve başarıyı yükseltebilir.

Bu içeriğimizin ardından “Bilinç ve Akıl” kategorimizde ufkunuzu geliştirecek ve daha iyi hissetmenizi sağlayacak çok sayıda içerik olduğunu hatırlatmak isteriz.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir