eleştirel düşünme

Bilinç ve Akıl

Eleştirel Düşünme Nedir? Örnekleri, Yöntemleri ve Özellikleri

Kasım 16, 2021

Eleştirel düşünme temeli akıl yürütmeye dayanan ve analiz ya da değerlendirme gibi zihinsel süreçleri kapsayan düşünme biçimine verilen isimdir. Örneklerine, yöntemlerine ve özelliklerine değindiğimiz bu düşünce biçimi farklı adlarla da…